Számítástechnikai szoftverüzemeltető tanfolyam: Felnőttképzés, szakmai tanfolyamok, nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgák, informatikai tanfolyamok, gazdasági tanfolyamok, vállalati tanfolyamok, továbbképzések, tréningek, kihelyezett tanfolyamok
ioszia logo

Számítástechnikai szoftverüzemeltető tanfolyam

bgareworksbanner
PCB javítás és BGA átmunkálás, javítás! Vizsgálat, eltávolítás, kiforrasztás, csere, beültetés, mentés, tesztelés, stb.
Költséghatékony megoldás!


Informatikai rendszergazda képzés
OKJ azonosító:  54 481 03 0100 52 01


Számítástechnikai szoftverüzemeltető - Időrend és tandíj

Tartalom:
1142-06 Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés
1142-06 Projektmenedzsment
1168-06 Hardveres, szoftveres feladatok
1163-06 LAN/WAN ismeretek, biztonsági rendszer
1164-06 Számítógépes rendszerek fizikai kiépítése
1165-06 Audio/video ismeretek
1166-06 IT biztonságtechnika
1167-06 Webmester
1175-06 Számítógépes rendszerek szoftveres telepítése
0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása
0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

A képzés során megszerezhető szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 • Számítógépet kezel, szoftvereket használ
 • Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez
 • Projektet tervez és értékel
 • Hardveres feladatokat lát el
 • Szoftveres feladatokat lát el
 • Címtárat telepít, konfigurál, üzemeltet
 • Támogatja a biztonsági rendszert
 • Előadástechnikai tevékenységet végez
 • Kereskedelmi tevékenységet folytat
 • Üzemelteti a külső és belső hálózatot
 • LAN/WAN minősítéseket végez mérésekkel
 • LAN/WAN hálózatokat üzemeltet és felügyel
 • Rendszer paramétereket mér, elemez és jelentéseket készít
 • LAN/WAN hibaelhárítást végez
 • LAN/WAN adatvédelmet biztosít
 • LAN/WAN eszközöket telepít
 • LAN/WAN hálózatot módosít
 • Üzemelteti a vezeték nélküli hálózatot
 • VoIP rendszereket üzemeltet és telefonközpontot felügyel
 • Televíziót, számítógép monitort javít
 • CD/DVD eszközöket javít
 • IT biztonságot dokumentál
 • VPN-t (Virtuális Magánhálózatot) hoz létre
 • Kliens oldali tűzfalat távolról konfigurál
 • A cég vezetésével konzultálva biztonsági szabályzatot hoz létre
 • Számítógépes rendszerek szoftveres telepítését végzi
 • Videó-, audió eszközöket javít
 • Házi mozi rendszereket telepít
 • HI-FI rendszereket telepít
 • Információt gyűjt és dokumentál munkájával kapcsolatban
 • Állandó kapcsolatot tart, támogatást nyújt partnereinek/munkatársainak
 • Webtartalmak telepítését, frissítését és ellenőrzését végzi
 • Webes szolgáltatások folyamatos monitorozását végzi/végezteti
 • Közreműködik tervezési, fejlesztési feladatokban


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1142-06 Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít
 • Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
 • Multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel
 • Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ
 • LAN és WAN- hálózatokat használ
 • Informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
 • Tevékenységét dokumentálja
 • Szoftverhasználati jogokat alkalmaz
 • Tervezi és szervezi a munkavégzést
 • Betartja a munkavégzéssel összefüggő szabályokat
 • Alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1142-06 Projektmenedzsment

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Részt vesz a projekt megtervezésében
 • A feladatterv kialakításában közreműködik
 • A projektfeladatok erőforrás és időszükségletének meghatározását elvégzi
 • Részt vesz a kockázatelemzésben
 • Részt vesz a követelményelemzésben
 • A projekt értékelésében közreműködik

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1168-06 Hardveres, szoftveres feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Meghatározza a pontos konfigurációt
 • Összerakja a munkaállomást, szervert
 • Üzembe helyezi a munkaállomást, szervert és tartozékaikat
 • Üzembe helyezi a perifériás egységeket (nyomtató, modem, UPS, scanner, USB eszközök, stb.)
 • Hardver teszteket végez
 • Hardveres hibát javít, elhárít
 • Berendezésekben alkatrészt cserél
 • Elvégzi a tervszerű és eseti karbantartást
 • Megoldja a hardver problémát, vagy továbbítja a hardver problémát a következő szintre
 • LAN/WAN hálózatok kábelezését végzi
 • Eszközöket csatlakoztat a hálózathoz
 • Teszteli a kiépített hálózatot
 • Telepíti a rendszer-szoftvereket a munkaállomáson, szervereken
 • Beállítja a rendszer- és felhasználói paramétereket (IP cím, e-mail, felhasználó név, policy, nyomtató, licence) a munkaállomásokon
 • Biztonsági mentést végez, adat helyreállítást végrehajt
 • Telepíti az alkalmazásokat a munkaállomáson
 • Telepíti a hibajavító csomagokat a munkaállomásokon, szervereken
 • Internetes szolgáltatásokat (proxy, http, ftp, email stb.) telepít szervereken
 • Rendszeresen végrehajtja a tervszerű szoftver-karbantartást (kompaktálás, temp állományok törlése, töredezettség mentesítés stb.)
 • Üzemelteti és felügyeli a hálózati és lokális alkalmazásokat
 • Előállítja a minta konfigurációt (image-file)
 • Teszteli a tervezett változtatásokat, kezeli azokat a tesztek eredményei alapján
 • Rendszeresen ellenőrzi a szoftver-konfigurációt (illegális szoftver, ajánlott szoftver verzió, egységesség stb.)
 • Vezeti a licensz nyilvántartást, és rendszeresen ellenőrzi a licenszek felhasználását

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1163-06 LAN/WAN ismeretek, biztonsági rendszer

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Forgalomirányítókat és kapcsolókat konfigurál
 • Átviteli közegeket műszerrel minősít
 • Sávszélességet mér LAN-on LAN eszközzel, WAN-on WAN eszközzel
 • Hozzáférés vezérlés listákat tervez és alkalmaz
 • VLAN-okat tervez és alkalmaz
 • Forgalomirányítókon behatolást detektál
 • Forgalomirányítókat monitoroz
 • Forgalomirányítókat menedzsel
 • LAN/WAN eszközök szoftvereit frissíti, szoftverfrissítés járulékos feladatait elvégzi
 • Forgalmi adatokat ellenőriz, rögzít és dokumentál
 • Fizikai topológiát, logikai felépítést, IP címzést dokumentál
 • Hibát behatárol mérés alapján és átmeneti megoldást biztosít
 • LAN/WAN eszközöket újra konfigurál, végrehajtja az üzemeltetési utasítás vonatkozó részeit
 • Belső és külső illetéktelen adathozzáférést detektál
 • LAN/WAN forgalomszűrést konfigurál, forgalomszűrést ellenőriz
 • LAN/WAN eszközöket elhelyez, telepít, kábelezést csatlakoztat
 • LAN eszközöket konfigurál, LAN konfigurációt ment
 • WAN eszközöket konfigurál, WAN konfigurációt ment
 • LAN és WAN kapacitást tervez, távközlési technológiát választ
 • WLAN eszközöket konfigurál, WLAN konfigurációt ment
 • VoIP eszközöket konfigurál, VoIP konfigurációt ment
 • Belépteti a dolgozót
 • Beállítja a közös erőforrásokat és gondoskodik arról, hogy a felhasználók
 • hozzáférjenek a dokumentumokhoz
 • Átveteti a hardver és szoftver konfigurációt a felhasználóval (leltárfelelősség, szoftverfelelősségi nyilatkozat)
 • Vezeti a felhasználó- és jogosultság nyilvántartásokat
 • Módosítja a jogosultságokat
 • Fogadja és megoldja a felhasználók problémáit vagy továbbítja a következő szintre
 • Rendszeresen frissíti a vírusirtó rendszert és a vírusadatbázist
 • Rendszeresen frissíti és futtatja a kém- és reklámprogram ellenes szoftvert a munkaállomásokon
 • Elemzi a rendszernaplókat
 • Szükség esetén értesíti a biztonsági felügyeletet
 • Gondoskodik a rendszerjelszavak biztonságos tárolásáról
 • Támogatja a katasztrófamenedzsmentet
 • Üzemelteti a mentési rendszert
 • Vezeti a mentési naplót, hálózati hibanaplót vezet és naprakészen tartja a dokumentációt
 • Elvégzi a tervezett és eseti archiválásokat
 • Teszteli a mentett vagy archív példányok használhatóságát
 • Szükség esetén üzembe állítja a tartalékeszközöket
 • Elvégzi az igényelt visszatöltéseket és helyreállításokat
 • Felhasználói szinten alkalmazza a hálózati menedzsment rendszert
 • Üzemelteti az internetes szolgáltatásokat (mail server, DNS, Proxy, stb.)
 • Elvégzi a szerverek tervszerű szoftver karbantartását
 • Rendszeresen ellenőrzi a hálózati erőforrások kihasználtságát
 • Felismeri a külső és belső hálózatban jelentkező hibákat, elhárítja azokat, vagy továbbítja a hibaleírást a következő szintre


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1164-06 Számítógépes rendszerek fizikai kiépítése

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Beléptető rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket csatlakoztat)
 • Folyamatszabályozási rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket csatlakoztat)
 • Közigazgatási rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket csatlakoztat)
 • Infokommunikációs (hálózat, VoIP) rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket csatlakoztat)
 • Pénztári rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket csatlakoztat)
 • Oktatási rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket csatlakoztat)


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1165-06 Audio/video ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Tápegység ellenőrzés és mérés után cseréli a biztosítékot és a tápegység hibás alkatrészeit
 • Felismeri a mechanikus vagy elektronikus hibát
 • Lemágnesező áramkört ellenőriz, cserél (PTC-t cserél)
 • Mechanikus hibát javít
 • Ellenőrzi, szükség szerint javítja a vezérlő (processzor) áramkört
 • Elektronikus hibát javít
 • Ellenőrzi a sormeghajtó fokozatot
 • Lézerfejet cserél (pick-up)
 • Ellenőrzi a függőleges eltérítőfokozatot
 • Cseréli az LP lemezjátszófejet
 • Ellenőrzi és szükség szerint cseréli a videoprocesszort
 • Ellenőrzi és szükség szerint javítja a KF áramkört
 • Ellenőrzi és szükség szerint cseréli a tunert
 • Ellenőrzi és szükség szerint javítja a hangfokozatot
 • Ellenőrzi és szükség szerint cseréli a képcsövet
 • Ellenőrzi és beállítja a színfokozatot
 • Házi mozi rendszereket üzembe helyez
 • Házi mozi rendszereket javít
 • Eszközöket karbantart
 • HI-FI rendszereket üzembe helyez
 • HI-FI rendszereket javít
 • Hangosító rendszert üzemeltet
 • Üzemelteti a fény- és látványtechnikai rendszereket
 • Zárt láncú stúdiót irányít
 • Digitális és analóg audiovizuális eszközökkel rögzít
 • Digitális és analóg videofelvételt készít
 • Digitális és analóg fényképet készít
 • Digitális és analóg hangfelvételt készít
 • Digitális és analóg adathordozót sokszorosít (pl. CD, DVD, video és audiokazetta)
 • Fénymásolóval dokumentumot sokszorosít


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1166-06 IT biztonságtechnika

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

 • VPN kiszolgálót telepít
 • VPN kiszolgálót konfigurál
 • VPN távoli hozzáférést konfigurál
 • Szoftveres védelmet tervez
 • Hardveres védelmet tervez
 • Ellenőrzi a biztonsági szabályzat betartását
 • IPsec szolgáltatást telepít, konfigurál
 • Digitális aláírást igényel, telepít, konfigurál
 • Tanúsítvány-kiszolgálót telepít, konfigurál
 • Hardveres és szoftveres tűzfalat telepít és konfigurál


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1167-06 Webmester

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Figyeli és gyűjti a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülő technológiákat, trendeket
 • Felülvizsgálja, fejleszti és dokumentálja saját munkafolyamatainak eljárásait
 • Biztosítja az állandó elérhetőséget (webmasterdo-main.com)
 • Fogadja, kezeli/továbbítja a weblátogatók észrevételeit, panaszait, kérdéseit, igényeit
 • Fogadja a belső és külső munkatársak webtartalommal kapcsolatos igényeit/utasításait
 • Intézi a webtartalom telepítését és a hozzá kapcsolódó hostok regisztrációs kérelmét
 • A közvetített webtartalmak megújítását elvégzi
 • Ellenőrzi a tartalom szerkezeti megjelenését a frissítést követően különböző megjelenítési felületeken
 • Weblaptartalmat korrigálja/javaslatot tesz a korrigálásra
 • Teszteléseket végez a webtartalmak elérhetőségét illetően
 • Detektálja a rendszer gyenge pontjait és a támadásokat
 • Részt vesz a szolgáltatás biztonsági és funkcionális tervezésében, kialakításában
 • A felhalmozott információk alapján rendszerbe illő és a feladathoz szükséges hardver és szoftver eszközöket javasol
 • Jogosultság struktúrát kezel a webes tartalom eléréséhez
 • Adatbázis jogosultságokat kezel
 • A felhasználók adminisztrációját kezeli
 • Ellenőrzi a rendszer-adminisztrátor által elvégzett webszolgáltatásokhoz szükséges konfigurációtA szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1175-06 Számítógépes rendszerek szoftveres telepítése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

 • Beléptető rendszereket telepít
 • Folyamatszabályozási rendszereket telepít
 • Közigazgatási rendszereket telepít
 • Infokommunikációs (hálózat, VoIP) rendszereket telepít
 • Pénztári rendszereket telepít
 • Oktatási rendszereket telepít


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

 • Előkészíti a raktárat/árumozgató eszközöket az áru fogadására, előkészíti a visszaszállítandó göngyöleget és a visszárut
 • Átveszi mennyiségileg és minőségileg az árut/göngyöleget/berendezést/eszközt, elvégzi a hibás teljesítésből adódó teendőket
 • Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok meglétét, szabályszerűségüket.
 • Készletre veszi az árut
 • Az áru jellegének/előírásoknak megfelelően gondoskodik az áru minőségének és a mennyiségének megóvásáról
 • Leltárt készít/közreműködik a leltározásban
 • Előkészíti az árut értékesítésre, és folyamatosan gondoskodik az áru szakmai szabályok/arculat szerinti kihelyezéséről, az árak feltüntetéséről, az árjelzés ellenőrzéséről
 • Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit
 • Bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról
 • Áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben
 • Elszámolja az ellenértéket, kezeli a pénztárgépet, számlát készít
 • Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet
 • Átadja az árut a vevőnek, a vevő igényétől, az arculati jellemzőktől és az áru jellegétől függően becsomagolja az árut
 • Intézi a fogyasztói reklamációkat


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

 • Betartja/betartatja a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi és
 • minőségirányítási szabályokat, higiéniai előírásokat
 • Betartja/betartatja a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat
 • Betartja/betartatja a munkajogi szabályokat és a fogyasztói érdekvédelem előírásait
 • Eleget tesz az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek
 • Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és üzleti leveleket ír
 • Nyitja, zárja és üzemelteti az üzletet/telephelyet/szalont a biztonsági és vagyonvédelmi előírásoknak megfelelően

 

Álláshirdetés!
10 éve működő felnőttképzési intézmény jó kereseti lehetőséggel keres megfelelő iskolai végzettséggel és legalább 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, munkájára igényes munkatársakat az alábbi munkakörök betöltéséhez:
 • angol és német nyelvtanár
 • informatika tanár
Fényképes Europass önéletrajzokat a palyazat@ioszia.hu e-mail címre várjuk!

Tanfolyamok, képzések GyöngyösönSzakmai képzések Nyelvi képzések Vállalati képzések Mestergazda program Oktatási szolgáltatások

Felnőttképzés: Miskolcon, Egerben, Gyöngyösön, Salgótarjánban, Hatvanban, Jászberényben, Gödöllőn, Mezőkövesden, Füzesabonyban, Szolnokon, Hevesen és Észak-Magyarországon

Tanfolyamok városok szerint ABC sorrendben

Tanfolyamok, képzések Balassagyarmaton   | Tanfolyamok, képzések Egerben   | Tanfolyamok, képzések Füzesabonyban   | Tanfolyamok, képzések Gyöngyösön   | Tanfolyamok, képzések Hatvanban   | Tanfolyamok, képzések Jászberényben   | Tanfolyamok, képzések Mezőkövesden   | Tanfolyamok, képzések Miskolcon   | Tanfolyamok, képzések Pásztón   | Tanfolyamok, képzések Salgótarjánban  

Kiemelt tanfolyamok, képzések

Felnőttképzés | Informatikai képzés | Angol nyelvtanfolyam Gyöngyös | Szakirányú angol, német nyelvvizsga Gyöngyösön | Angol Nyelvvizsga Gyöngyösön | ECDL tanfolyam Gyöngyös | Szakmai tanfolyamok Gyöngyös | Nyelvi tanfolyamok Gyöngyös | Vállalati tanfolyamok Gyöngyös | Ipari, Gépészeti tanfolyamok | Pedagógiai, szociális tanfolyamok Gyöngyös | Média

IOSZIA Felnőttképzési Intézmény                                                                                                                                            CSS Valid  |  HTML Valid

Számítástechnikai szoftverüzemeltető tanfolyam